Av. Duygu Güner

2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Av. Duygu Güner, stajının başladığı 2004 yılından itibaren gerek tüm yargılama süreçlerinde, gerekse teorik bazda yoğun şekilde çalışmış ve mesleğinin ağır sorumluluklarının bilinciyle hareket ederek sonuca ulaşmak herzaman önceliği olmuştur.

Bu yıllar içerisinde çalışmış olduğu ülke çapındaki hukuk bürosu ve şirketlerde özellikle; İş Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku, İdare Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Borçlar (Sözleşmeler) Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku  kapsamında çok çeşitli dava dosyalarının takibini üstlenmiş ve sözleşme süreçlerinde uyuşmazlık çıkmaması adına olası tüm risklerin değerlendirilerek önleyici hukukun iş hayatındaki büyük öneminin bilinci ile danışmanlık alanında da uzmanlaşmıştır.

Ayrıca ülkemizde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında 07.06.2012 tarihinde kabul edilen  ‘6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’ ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, gerekli uzmanlık eğitimini ve sınavları başarıyla tamamladıktan sonra Arabulucu olmaya hak kazanarak sicile kaydolmuş ve 2017 yılında arabuluculuk faaliyetlerine de başlamıştır.

Bu doğrultuda Av. Arb. Duygu Güner, ekibi ve çözüm ortağı meslektaşları ile birlikte, İstanbul Hukuk ve Danışmanlık Ofisi bünyesinde, ticari şirketlere ve gerçek kişilere avukatlık ve hukuk danışmanlığı görevlerini icra etmesinin yanısıra, Arabuluculuk hizmetleri de vermektedir.

 

Çalışma Alanlarımız

İŞ HUKUKU
İŞ HUKUKU

Büromuz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı uyarınca bireysel ve kurumsal müvekkillerine iş yaşamından ve dolayısıyla İş Kanunu’ndan çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda hukuki destek vermektedir. Bu kapsamda; işe iade davaları, işçi...

Devamını Oku
Aile ve Boşanma Hukuku
Aile ve Boşanma Hukuku

Büromuz çekişmeli boşanma davaları, velayet ve çocukla kişisel ilişki sağlanması süreçleri, soybağının kurulması, babalık davası, nafaka ve nafakanın uyarlanması davaları, anlaşmalı boşanma davaları ve protokollerinin hazırlanması, ailenin korunması ve kadına...

Devamını Oku
İCRA VE İFLAS HUKUKU
İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile genel haciz yolu, kambiyo senedine mahsus alacakların tahsili, menkul rehninin veya ipoteğin paraya çevrilmesi, kiralanan taşınmazların tahliyesi, iflas talep...

Devamını Oku
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Tapu iptal, tescil ve istihkak davaları, arsa payının düzeltilmesine ilişkin tapu davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kira sözleşmelerinden ve kat mülkiyeti hukukundan doğan uyuşmazlıklar konularında...

Devamını Oku
İDARE HUKUKU
İDARE HUKUKU

İdarenin –Devlet Kurumlarının- gerçekleştirdiği idari işlem, eylem ve kararlarının hukuka aykırı olması halinde; bu hukuka aykırılıkların giderilmesi amacıyla, idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve gerekli iptal ve tam yargı davalarının açılması...

Devamını Oku
CEZA HUKUKU
CEZA HUKUKU

Ofisimiz gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, şikayet, savcılık ve soruşturma aşamaları, kovuşturma ve ceza yargılaması konularında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde gerek sanık gerekse...

Devamını Oku
TÜKETİCİ HUKUKU
TÜKETİCİ HUKUKU

Ofisimiz, tüketici hukuku, tüketicinin korunması hakkında kanun, borçlar kanunu ve diğer ilgili mevzuat alanına giren konuların tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü üzerinde çalışmaktadır. Bu kapsamda müvekkillerine,...

Devamını Oku
SAĞLIK HUKUKU
SAĞLIK HUKUKU

 Medical malpractice; tıbbi müdahalelerde hekimlerin veya diğer sağlık çalışanlarının özen yükümlülüğüne aykırı yanlış tedavi ve yanlış tanı uygulayarak tedbirsiz ve dikkatsiz çalışması sonucu hastaya zarar vermesi demektir. Sağlık (Tıp) Hukuku’nun...

Devamını Oku
ARABULUCULUK
ARABULUCULUK

  6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biridir. Bu bağlamda Arabuluculuk; uyuşmazlık...

Devamını Oku
Contact Address

Fener Kalamış caddesi Körfez Apartmanı. No:17 Daire:8 Fenerbahçe Kadıköy

Contact Telephone

0505 479 83 28

e-mail

iletisim@avduyguguner.com