ARABULUCULUK

Paylaş:

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biridir. Bu bağlamda Arabuluculuk; uyuşmazlık taraflarının kendi aralarında uzman kişiler yardımıyla ekonomik ve yargılamaya oranla çok daha kısa sürede her iki tarafın da kabul edecekleri ortak bir çözüm üretme tekniğidir.

 

İş Mahkemeleri Kanunu’nda yapılan değişiklik uyarınca 1.1.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan ‘Dava Şartı Olarak Arabuluculuk’ maddesi gereğince; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacaktır.

 

Bu nedenle birçok İş Hukuku uyuşmazlığında dava öncesi, arabulucuya başvurma durumu zorunlu kılındığından ofisimiz Arabuluculuk  faaliyetleri ivme kazanmıştır.

 

Benzer Yazılar