Yazılar

Velayet Hakkı ve Velayet Davası
Velayet Hakkı ve Velayet Davası

Aile Mahkemesi boşanma veya ayrılığa karar verirken, eşlerin 18 yaşın altında çocuğu varsa Hakim; anne ve babayı dinledikten ve gerekli uzman, pedagog, psikolog, çocuk gelişimcisi veya sosyal hizmet uzmanlarının raporlarını...

Devamını Oku
Boşanma Dava Dilekçe Örneği
Boşanma Dava Dilekçe Örneği

Boşanma dava dilekçesinin, eşler arasında boşanma kararına sebep olan ve kusurlu sayılacak her olayın kanıtlarıyla birlikte ayrıntılı ve hukuka uygun bir dille ifade edilerek yazılması büyük önem arz etmektedir. Zira...

Devamını Oku
İsticvap Nedir?
İsticvap Nedir?

İsticvap, bir davanın tarafının kendi aleyhine olan konularla ilgili olarak hakim tarafından dinlenmesidir, sorgulanmasıdır. Mahkemece bu kişinin belli bir vakıa hakkında sorguya çekilmesidir. Tarafların hakim tarafından dinlendiği her durum isticvap...

Devamını Oku
Tespit Davaları
Tespit Davaları

Tespit davaları, bir hakkın veya hukuki ilişkinin var olup olmadığının tespitine ilişkin davalardır. Tespit davası yoluyla mahkemelerden bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının veya yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup...

Devamını Oku
Boşanma Davası Süreci ve Boşanma Avukatı
Boşanma Davası Süreci ve Boşanma Avukatı

Evlenmek ve boşanmak da bireylerin sahip olduğu ve kanunla düzenleme altına alınan yasal haklardan ve özgürlüklerden birisidir. Bu hak ve sınırlandırmaları Medeni Kanun’un Aile Hukuku bölümünde düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun...

Devamını Oku
Türk Aile Hukuku’nda Mal Paylaşımı
Türk Aile Hukuku’nda Mal Paylaşımı

Mal Rejimi Nedir? Türk Medeni Kanunu ve Aile Hukuku anlamında “mal rejimi”; resmi evlilik birliği dahilindeki eşlerin mallarının ne şekilde değerlendirileceğini, yönetileceğini, eşlerin bunlardan nasıl yararlanacağını, nasıl kullanacağını ve bu...

Devamını Oku
Tenfiz ve Tanıma Nedir?
Tenfiz ve Tanıma Nedir?

Yabancı ülkelerdeki mahkemelerin hukuk davalarına ilişkin vermiş olduğu ve o devlet kurallarına göre kesinleşmiş kararların (ilamların) Türkiye’de icra olunabilmesi, işleme konulabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Diğer...

Devamını Oku
Nafaka Türleri Nelerdir?
Nafaka Türleri Nelerdir?

Bir kimsenin geçindirmekle, bakıp gözetmekle yükümlü olduğu kimseye / kimselere mahkeme kararıyla ödediği paraya nafaka denmektedir. Dolayısıyla nafaka, geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünüdür, “geçimlik”tir. Aile Hukuku’nun temelindeki ailevi, sosyal...

Devamını Oku
Velayet, Anneye mi Babaya mı Verilir?
Velayet, Anneye mi Babaya mı Verilir?

Eşlerin boşanması halinde annenin ve babanın, artık küçük çocukları üzerindeki velayet haklarını birlikte kullanma durumları sona erer. Aile Mahkemesi hakimi anne ve babayı dinledikten sonra küçük çocukların velayet haklarının hangi...

Devamını Oku
Anlaşmalı Boşanma Davası
Anlaşmalı Boşanma Davası

Evlilik birliği içinde eşlerin her ikisi için de ortak hayatı sürdürmenin artık çekilmez bir hal almış olması ve  her iki tarafın da evliliği sona erdirmek istemesi durumlarında başvurulabilecek en kısa ve...

Devamını Oku