Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Paylaş:

Tapu iptal, tescil ve istihkak davaları, arsa payının düzeltilmesine ilişkin tapu davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kira sözleşmelerinden ve kat mülkiyeti hukukundan doğan uyuşmazlıklar konularında hizmet vermekteyiz.

Benzer Yazılar