Hakkımızda

Paylaş:

2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Av. Duygu Güner, stajının başladığı 2004 yılından itibaren gerek tüm yargılama süreçlerinde, gerekse teorik bazda yoğun şekilde çalışmış ve mesleğinin ağır sorumluluklarının bilinciyle hareket ederek sonuca ulaşmak herzaman önceliği olmuştur.

Bu yıllar içerisinde çalışmış olduğu ülke çapındaki hukuk bürosu ve şirketlerde özellikle; İş Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku, İdare Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Borçlar (Sözleşmeler) Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku  kapsamında çok çeşitli dava dosyalarının takibini üstlenmiş ve sözleşme süreçlerinde uyuşmazlık çıkmaması adına olası tüm risklerin değerlendirilerek önleyici hukukun iş hayatındaki büyük öneminin bilinci ile danışmanlık alanında da uzmanlaşmıştır.

Ayrıca ülkemizde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında 07.06.2012 tarihinde kabul edilen  ‘6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’ ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, gerekli uzmanlık eğitimini ve sınavları başarıyla tamamladıktan sonra Arabulucu olmaya hak kazanarak sicile kaydolmuş ve 2017 yılında arabuluculuk faaliyetlerine de başlamıştır.

Bu doğrultuda Av. Arb. Duygu Güner, ekibi ve çözüm ortağı meslektaşları ile birlikte, İstanbul Hukuk ve Danışmanlık Ofisi bünyesinde, ticari şirketlere ve gerçek kişilere avukatlık ve hukuk danışmanlığı görevlerini icra etmesinin yanısıra, Arabuluculuk hizmetleri de vermektedir.

Benzer Yazılar