İCRA VE İFLAS HUKUKU

Paylaş:

İcra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile genel haciz yolu, kambiyo senedine mahsus alacakların tahsili, menkul rehninin veya ipoteğin paraya çevrilmesi, kiralanan taşınmazların tahliyesi, iflas talep edilmesi gibi tüm takip yolları ile bu doğrultuda itirazın iptali, kaldırılması ile menfi tespit ve istirdat davaları konularında hizmet verilmektedir.

Benzer Yazılar