İDARE HUKUKU

Paylaş:

İdarenin –Devlet Kurumlarının- gerçekleştirdiği idari işlem, eylem ve kararlarının hukuka aykırı olması halinde; bu hukuka aykırılıkların giderilmesi amacıyla, idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve gerekli iptal ve tam yargı davalarının açılması büromuzun bir diğer uzmanlık ve faaliyet alanıdır.

 

İptal davası; idarenin yapmış olduğu herhangi bir işlem sebebiyle menfaati ihlal edilenler tarafından idari işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç  yönlerinden biri ile hukuka aykırı olmaları sebebi ile açılan davalardır. Tam yargı davaları ise idarenin işlem ve eylemlerinden dolayı hakları doğrudan zarar görenler tarafından açılan tazminat davalarıdır.

Benzer Yazılar