İŞ HUKUKU

Paylaş:

Büromuz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı uyarınca bireysel ve kurumsal müvekkillerine iş yaşamından ve dolayısıyla İş Kanunu’ndan çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda hukuki destek vermektedir.

Bu kapsamda; işe iade davaları, işçi ve işveren alacakları, ihbar ve kıdem tazminatı davaları, fesih, istifa, mobbing (işyerinde psikolojik baskı, ayrımcılık, taciz vs) sebebiyle oluşan hak kayıpları ve tazminat talepleri, hizmet tespiti davaları, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi, insan kaynakları birimlerine danışmanlık bu kapsamda verilen hizmetlerdir.

Benzer Yazılar