SAĞLIK HUKUKU

Paylaş:

 Medical malpractice; tıbbi müdahalelerde hekimlerin veya diğer sağlık çalışanlarının özen yükümlülüğüne aykırı yanlış tedavi ve yanlış tanı uygulayarak tedbirsiz ve dikkatsiz çalışması sonucu hastaya zarar vermesi demektir. Sağlık (Tıp) Hukuku’nun en temel ayrımlarından ve kurucu unsurlarından birisi malpractice – komplikasyon ayrımıdır. Medical malpractice durumunda ilgili sağlık çalışanları ve kuruluşlar sorumlu olacakken; komplikasyonun varlığı halinde sağlık çalışanlarının sorumluluğuna gidilemeyeceği genel kabuldür.

Ayrıca kötüniyetlerle gereksiz şikayetler yapılarak tedirgin edilen doktorlar ve sağlık çalışanlarının olduğu gerçeği karşısında, burada iddia ve delillerin uzmanlarca değerlendirilmesi ve hukuki zemine dayandırılması çok çok önemlidir.

Bu doğrultuda ofisimiz; ceza hukuku, idare hukuku ve tazminat hukukunu da kapsayan karma bir hukuk disiplini olan Sağlık Hukuku uyuşmazlıklarında gerek zarar gördüğünü iddia eden hasta ve hasta yakınlarına gerekse haksız ithamlara maruz kalan hekim ve diğer sağlık çalışanlarına hukuki destek vermektedir.

Benzer Yazılar